Načelstvo

Načelnik odreda

Arnela Bahović
Mob: +385 97 725 0684
E-mail: info.oiprimorje@gmail.com

Vučići

Arnela Bahović
Mob: +385 97 725 0684
E-mail: info.oiprimorje@gmail.com

Izviđači

Ivan Mušanović
Mob: +385 98 492 251
Arnela Bahović
Mob: +385 97 725 0684
E-mail: info.oiprimorje@gmail.com

Istraživači

Stjepan Šimunović
Mob: +385 99 336 9969
E-mail: info.oiprimorje@gmail.com

Roveri

Ivan Mušanović
Mob: +385 98 492 251
E-mail: info.oiprimorje@gmail.com

Brđani

Sven Stojšić
Mob: +385 91 755 5467
E-mail: info.oiprimorje@gmail.com